Kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej w Opolskim Centrum Onkologii im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego. Specjalistka ginekologii i położnictwa oraz ginekologii onkologicznej.
Brief info

Doświadczenie:
Miejsca pracy:
Opolskie Centrum Onkologii
staże:
- u prof. Arnaud Wattiez, Strasbourg University Hospital de Hautepierre Centre Medico Chirurgical
et Obstetrical in the Laparoscopic Surgery Ward in IRCAD,
- u dr Marcello Ceccaroniego Negrar, Department of Obstetrics and Gynecology, Gynecological
Oncology and Minimally Invasive Pelvic Surgery,
- u Prof. Maggioniego w European Institute of Oncology in Mediolan, Gynecological Oncology
Department
- u Prof. David Cibula Gynecological Oncology Department First Medical Faculty in Praque
- u Prof. Shailes Puntambekar Galaxy Multidisciplinary Hospital Pune, India
Kursy z warsztatami :
- 25 kursów z zakresu zaawansowanej chirurgii w ginekologii w IRCAD FRANCE, International
School od Surgical Anatomy Tubingen – na części z tych kursów uczestnik, na części tutour części
praktycznej z warsztatami anatomicznymi i szkołą szycia laparoskopowego na „ modelach
zwierzęcych”
warsztaty laparoskopowego :
-od 2014 -2020 – corocznie instruktor na warsztatach laparoskopowych organizowanych przez
GESEA na kongresach ESGE oraz kongresach w DUBAJU
Osiągnięcia:
I) autor i współautor 35 publikacji 40 doniesień ze zjazdów międzynarodowych i 5
krajowych, współautor 2 rozdziałów w książkach
II) wykładowca i chairman na międzynarodowych kongresach od roku 2014 -2023.
Wybranych kilka:
2016 Brussels, 2-5.10. 2016 - The 25th Congress of European Society of Gynecological
Endoscopists
2018 Vien - The 27th Congress of European Society of Gynecological Endoscopists
2022 Lisbone - The 27th Congress of European Society of Gynecological Endoscopists
2022 EndoDubai - Chairman of the session – “ Hysterectomy
2022 – EndoDubai – Chairman and speakers in the session : “ Endometrial cancer –
revolution in diagnostics and treatment
Speaker in the session: Borderline tumor
2023 - EndoDubai – Chairman and speaker in the session : “ Fertility preservation in
Oncology”
2023 – EBCOCG – Kraków –
- 2 wykłady plenarne
- prowadzący 3 kursy anatomiczny, technik chirurgicznych w chirurgii małoinwazyjnej,
oraz GESEA 3 stopień (advanced)
III) 5 transmisji „live” z operacji na żywo przeprowadzanych w Opolskim Centrum Onkologii
do Francji, Luksemburgu
Zainteresowania:
- zainteresowania zawodowe : operatywa małoinwazyjna i rekonstrukcyjna w onkologii ,operatywa wielonarządowa i rekonstrukcyjna w endometriozie głębokonaciekającej
- zaintersowania pozazawodowe: narciarstwo free style i off piste , kitesurfing , podróże ,interior design , teatr