O nas

Organizator Merytoryczny

Dr hab. n.med. Krzysztof Nowosielski, prof. Śląskiego Uniwersytety Medycznego. Kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa   Uniwersyteckiego Centrum  Klinicznego  i. Prof.  K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. [www.drnowosielski.pl]. Jako inicjator projektu aktywnie współtworzy programy warsztatów zapraszając do udziału wybitnych specjalistów tworzących Komitet Naukowy oraz wybitny zespół Prelegentów i Tutorów.

Propagowanie małoinwazyjnych metod operacyjnych

stworzenie certyfikowanego miejsca doskonalenia umiejętności w zakresie technik małoinwazyjnych w ginekologii i chirurgii – cykliczne warsztaty

Inicjowanie współpracy zespołów medycznych

dzielenie się best clinical practice Tutorów z uczestnikami warsztatów, a co z tym idzie zaprezentowanie możliwości współpracy pomiędzy ginekologią i chirurgią ogólna w ramach interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem

Edukacja interdyscyplinarna

upowszechnienie technik małoinwazyjnych w leczeniu schorzeń ginekologicznych oraz schorzeń chirurgicznych u kobiet, stworzenie holistycznego podejścia do chirurgicznego leczenia pacjentek.

Program warsztatów składa się z

 

  • Wykładów prelegentów opartą o najświeższe światowe i europejskie doniesienia w zakresie operacji małoinwazyjnych,
  • Otwartej dyskusji z uczestnikami tak aby na bieżąco odpowiadać na nurtujące pytania uczestników i wymieniać się doświadczeniami oraz
  • Zajęć praktycznych w ramach której uczestnicy będą przeprowadzać procedury medyczne na nieutrwalonych preparatach medycznych pod okiem zaproszonych Tutorów.

Uczestnicy mogą czerpać z doświadczenia operacyjnego zaproszonych Gości „tu i teraz” i na bieżąco modyfikować swoje działanie w polu operacyjnym.

Podczas warsztatów używamy specjalistyczny sprzęt. Są to najwyższej klasy urządzenia medyczne i narzędzia posiadające niezbędne certyfikaty jakości do używania ich podczas procedur małoinwazyjnych.

Cel organizowania warsztatów opartych na 3 filarach:

 

Tutorzy to wybitni specjaliści z dziedziny chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwa, którzy w codziennych praktykach operują w sposób małoinwazyjny, a w ich ośrodkach o najwyższym poziomie referencyjności przeprowadzane się szkolenia specjalistyczne dla przyszłych chirurgów i ginekologów położników.

Oczekiwane efekty:

 

  • Wyłonienie  rezydentów chirurgii ogólnej oraz  rezydentów ginekologii i położnictwa, którzy posiadają najwyższy poziom motywacji poszerzania umiejętności w zakresie operowania technikami małoinwazyjnymi
  • Poszerzenie wiedzy teoretycznej wśród wybranych uczestników w zakresie technik małoinwazyjnych oraz zachęcenie ich do wprowadzenia modelu współpracy pomiędzy oddziałami ginekologicznymi i chirurgicznymi tak, aby holistycznie podchodzić do opieki nad pacjentkami i czerpać wzajemnie z „best practice” na salach operacyjnych.
  • Wypracowanie umiejętności oceny i poprawnej kwalifikacji do zabiegów małoinwazyjnych podczas zabiegów chirurgicznych i ginekologicznych, co będzie przekładać się na zmniejszenie ryzyka powikłań, krótszy czas rekonwalescencji pacjentek, niższe koszty leczenia, a kiedy stosować metody operatywy klasycznej.
  • Zaprezentowanie możliwości sprzętowych i narzędziowych dostępnych na rynku mających na celu podniesienie komfortu w polu operacyjnym.
  • Podniesienie umiejętności operacyjnych uczestników w zakresie technik małoinwazyjnych w pracy na nieutrwalonych preparatach medycznych.
  • Udział w warsztatach poświadcza uzyskanie certyfikatu oraz przyznanie 18 punktów edukacyjnych.

Ocena

 

W celu zapewnienia najwyższego poziomu realizacji zamierzonych celów,  wśród uczestników jak i prelegentów warsztatów, prowadzone są badania opinii. Dla uczestników formą oceny będzie ankieta on-line. Prelegenci będą proszeni o wydanie swojej opinii w formie nagrania wypowiedzi na zakończenie warsztatów. Wyniki oceny będą publikowane na stronie internetowej projektu, a wszelkie sugestie stanowić będą podstawę doskonalenia kolejnych edycji.

Patroni

 

Projekt został objęty patronatami ogólnopolskich towarzystw medycznych tj. Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników jak również Towarzystwa Chirurgów Polskich, jak również Śląskiej Izby Lekarskiej. Powyższe daje gwarancję, iż spełniamy szereg stawianych wymagań przez te towarzystwa, potwierdzając prestiż i poziom zaangażowania.

Sponsorzy

Projekt wzbudził zainteresowanie oraz chęć czynnego udziału i współtworzenia warsztatów przez sponsorów będących właścicielami sprzętów, narzędzi, technologii koniecznych do przeprowadzania operacji na najwyższym światowym poziomie.

Media

 

Patronat medialny nad ostatnim wydarzeniem  objął portal medyczny: Rynek Zdrowia Redakcja: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
[www.rynekzdrowia.pl]   Zapraszamy redakcje i wydawnictwa do współpracy przy kolejnych edycjach.