KOMITET MERYTORYCZNY

Prof. SUM Krzysztof Nowosielski

Prof. SUM Krzysztof Nowosielski

Kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk Medycznych, SUM w Katowicach. Kierownik Oddziału Ginekologii i Położnictwa, Ginekologii Onkologicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.