Home

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYDARZENIA

INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI:

Dane do płatności zostaną opublikowane przez partnera logistycznego po wyborze uczestników warsztatów przez  Komitet Organizacyjny wydarzenia tj. w dniu 25/09/2023.

ZGŁOSZENIA

Kryteria kwalifikacji:

  • osoby poniżej 50 roku życia
  • ukończona specjalizacja w dziedzinie ginekologii onkologicznej lub w trakcie specjalizacji
  • zainteresowanie technikami operacyjnymi w ginekologii onkologicznej

Formularz zgłoszeniowy: 

należy przesłać do dnia 31.01.2024 do godziny 23:59 wraz z CV oraz listem motywacyjnym (max. 500 słów).

Ogłoszenie wyników w dniu 9.02.2024.

Zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione droga e-mailową.

Koszt udziału w warsztatach – 2.000,00 zł.

W cenę wliczony jest udział w części wykładowej oraz praktycznej, materiały szkoleniowe, kolacja w dniu 22.03.2024, przerwa kawowa i lunch w dniu 23.03.2024

Osoby delegowane do uczestnictwa w warsztatach zostaną wybrane spośród nadesłanych zgłoszeń przez komisję.

Wyboru uczestników dokona Komitet Naukowy w składzie:

Prof. SUM KRZYSZTOF NOWOSIELSKI

Inicjator Ślaskiego Laboratorium Ginekologicznego

Specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej, położnictwa i ginekologii oraz seksuologii.

Kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kierownik Oddziału Ginekologii i Położnictwa, Ginekologii Onkologicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach.

Prof. RAFAL STOJKO

Specjalista ginekologii i położnictwa oraz specjalista ginekologii onkologicznej.

Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii,

Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM KATOWICE

Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, Szpital Zakonu Bonifratrów

Przewodniczący Sekcji Ginekologii Operacyjnej PTGiP

Redaktor Naczelny periodyka PTGiP – Ginekologia Polska.

 

Prof. GRZEGORZ BAJOR

Specjalista chirurgii dziecięcej, specjalista medycyny ratunkowej

Kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Zastępca członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Anatomicznego

ZAPRASZAMY DO PRZESYŁANIA SWOICH APLIKACJI

ZAPROSZENI GOŚCIE

WSPÓŁORGANIZATORZY III ŚLĄSKICH WARSZTATÓW GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

KATEDRA GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA KLINIKA GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach

ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA W KATOWICACH

PATRONAT:

PATRONAT MEDIALNY

PARTNER STRATEGICZNY WYDARZENIA:

[/vc_row_inner]

PARTNERZY TYTULARNI WYDARZENIA:

PARTNERZY WYDARZENIA: