II Śląskie Warsztaty Ginekologii Onkologicznej
Katowice

21-22 marca 2023
3-4 października 2023