Formularz Zgłoszeniowy/ Application Form

  Imię i nazwisko/ Name and surname

  Data urodzenia/ Date of birth

  Numer telefonu/ Telephone number

  Twój adres e-mail/ Your email address

  Numer wykonywania zawodu/medical license number

  Specjalizacja z ginekologii i położnictwa/Specialization in gynecology and obstetrics
  w trakcie/in progressukończono/completed

  Specjalizacja z ginekologii onkologicznej/Specialization in gynecology oncology

  Zakwaterowanie podczas warsztatów - rezerwacja hotelu/ Accommodation during event extra pay

  Płatność/ Payment

  Podaj imię i nazwisko osoby współzamieszkującej/ Name and surname od roommate":

  Faktura/Only for Polish Participants

  CV

  List motywacyjny/ COVER LETTER