DANE REJESTROWE:

KRS: 0001066316

NIP: 6343030937

REGON: 526841590

ADRES SIEDZIBY:

KIJOWSKA 51/45 40-725 KATOWICE

KONTA BANKOWE:

PLN – 87109020080000000156302970

EUR – 93109020080000000156303250

EMAIL:

KONTAKT@LABORATORIUMGINEKOLOGICZNE.PL

Telefon: + 48 571 278 709

Fundacja została powołana w dniu 02/11/2023 r. na podstawie Aktu Notarialnego na wniosek Fundatora Prof. SUM Krzysztofa Nowosielskiego

  • Podejmowanie działań na rzecz promocji, rozwoju ginekologii i ginekologii onkologicznej. Promowane najnowszych doniesień naukowych, metod operacyjnych mało-inwazyjnych i robotycznych w oparciu o wiedzę opartą na dowodach naukowych tj. EMB (evidence based medicine).
  • Organizowanie konferencji, warsztatów, szkoleń w celu dzielenia się wiedzą, praktyką i doświadczeniem.
  • Wspieranie rozwoju zawodowego rezydentów i specjalistów z dziedzin: ginekologii,ginekologii onkologicznej, urologii oraz chirurgii poprzez udział w konferencjach, warsztatach,szkoleniach i wymianach między ośrodkowej.
  • Prowadzenie badań naukowych w zakresie ginekologii i ginekologii onkologicznej, oraz pozostałych specjalizacji tj. chirurgia urologia seksuologia będących komplementarnymi w celu osiągnięcia holistycznego podejścia do zdrowia ginekologicznego kobiet.
  • Wspieranie wszelkich idei i działań promujących profilaktykę nowotworową wśród obywateli Polski i Unii Europejskiej.Stanie na straży wartości ludzkiego życia, w działaniach związanych z ginekologią i ginekologią onkologiczną.
  • Wspieranie wprowadzania do codziennej praktyki medycznej najlepszych metod z zakresu ginekologii i położnictwa, ginekologii onkologicznej z zachowaniem godności pacjentki.Podejmowania innych działań na rzecz ochrony zdrowia rodzin, w szczególności dzieci i kobiet.
Prezes Fundacji Prof. SUM Krzysztof Nowosielski
Vice Prezes Fundacji
Dr Marta Wiśniewska
Vice Prezes Fundacji
Dr Wojciech Szanecki
Vice Prezes Fundacji
Dr Ewa Kapuśniak

KONTAKT: KONTAKT@LABORATORIUMGINEKOLOGICZNE.PL