Regulamin Konkursu

 1. Do zgłoszenia udziału uprawniony jest lekarz w trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej oraz lekarz specjalista z ginekologii onkologicznej
 2. W celu zgłoszenia należy przesłać CV i list motywacyjny przez  formularz zgłoszeniaowy na stronie www.laboratoriumginekologiczne.pl
 3. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
 4. Oceny zgłoszeń i wyboru uczestników pośród kandydatów dokona Komisja w składzie: Przewodniczący: prof. Krzysztof Nowosielski oraz członkowie: Rafał Stojko, prof.. Grzegorz Bajor.
 5. Kryteria selekcji :
  1. lekarz w trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej oraz lekarz specjalista z ginekologii onkologicznej
  2. udokumentowanie zainteresowana technikami  operacyjnymi w ginekologii onkologicznej w tym technikami małoinwazyjnymi
  3. forma i treść przesłanego życiorysu zawodowego [CV]
 6. Udział w wykładach jest bezpłatny,
 7. Koszt udziału w warsztatach wynosi 1.000,00 zł brutto .
 8. Uczestnicy pokrywają koszt dojazdu i zakwaterowania.
 9. Organizatorem merytorycznym konkursu jest Komitet Naukowy Śląskiego Laboratorium Ginekologicznego.
 10. Odwołania od decyzji Komisji przysługuję jedynie w kwestiach formalno-prawnych, wybór Kandydatów dokonywany jest na podstawie podanych kryteriów i pozostaje bezsporny
 11. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o możliwości uczestnictwa w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.
 12. Dane osobowe kandydatów podlegają ochronie zgodnie z  polityką prywatności opublikowanej na stronie laboratoriumginekologiczne.pl
 13. Zgłoszenia nieprawidłowości należy przekazywać na adres organizatora logistycznego: Wonder for Women ul. Zielonogórska 7/12 40-710 Katowice lub z formie elektronicznej na adres: kontakt@wonderforwomen.pl