Kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Specjalista z zakresu położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. Konsultant województwa podkarpackiego w dziedzinie ginekologii onkologicznej.
Brief info

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Od 1991 roku po uzyskaniu dyplom lekarza medycyny zatrudniony jako lekarz stażysta w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rzeszowie. Po ukończeniu stażu w 1992 roku zatrudniony w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rzeszowie w Klinicznym Oddziale Ginekologii i Położnictwa. W 1992 roku przebywał na 10 miesięcznym stażu naukowo – klinicznym w Klinice Ginekologii Uniwersytetu w Amsterdamie. W roku 1998 roku zdał egzamin specjalizacyjny z ginekologii i położnictwa oraz obronił pracę doktorską w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2012 zdał egzamin i uzyskałem specjalizację z ginekologii onkologicznej. W 2018 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego medycyny na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. W grudniu 2018 roku wygrał konkurs na stanowisko Profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Rzeszowskim. Od 1.01.2019. jest zatrudniony na stanowisku Kierownika Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie. W styczniu 2023 roku postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej został nadany mu tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

W czasie pracy zawodowej uczestniczył w licznych kursach i stażach w kraju i za granicą / Amsterdam, Utrecht, Paryż, Lyon, Marsylia, Rzym, Praga, Zurich, Berlin/. Wielokrotnie organizował szkolenia z zakresu ginekologii operacyjnej dla lekarzy z innych ośrodków. Jest autorem 82 publikacji w czasopismach medycznych oraz wygłaszał liczne referaty na konferencjach naukowych. Obecnie utrzymuje ścisłe kontakty z Kliniką Ginekologii Onkologicznej Uniwersytetu w Rzymie i Utrechcie, Zakładem Genetyki

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Katedrą Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu celem wymiany doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji. Główne kierunki zainteresowania to ginekologia operacyjna, uroginekologia i ginekologia onkologiczna. Był promotorem dwóch doktoratów obronionych z wyróżnieniem. Był kierownikiem Grantu Badawczego pt.” Genetyczny test przesiewowy dla kobiet z ryzykiem rozwoju raka jajnika z terenu Podkarpacia”