Kierownik I-wszej Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii w Lublinie
Brief info

Profesor I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii
Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie