Kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk Medycznych, SUM w Katowicach. Kierownik Oddziału Ginekologii i Położnictwa, Ginekologii Onkologicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Brief info

Doświadczenie: Specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista ginekologii onkologiczne, specjalista seksuologii. Operator z międzynarodowym doświadczeniem, specjalista w technikach małoinwazyjnych - laparoskopowych w leczeniu chorób ginekologicznych.

Staże zagraniczne: staż naukowo-kliniczny w IRCAD training Centre in Strasbourg, Francja (2015), w Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Irccs Catholic University of The Sacred Heart, Rzym, Włochy (2018), w Oncology Centre, Universitair Ziekenhuis Brussels, Bruksela, Belgia (2018), w Queen Charlotte’s & Chelsea Hospital, Londyn, Wielka Brytania (2019), w Oddziale i Katedrze Ginekologii Onkologicznej Szpitala Klinicznego Charite, Berlin, Niemcy (2019), w The Johnson & Johnson Institute, Hamburg, Niemcy (2020).

Osiągnięcia: Autor i współautor 106 prac naukowych w dziedzinie seksuologii, ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. Promotor 2 prac doktorskich. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny Seksualnej oraz Europejskiego Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej.

Ekspert Centrum Kształcenia Kadr Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, Ekspert Forum Ekspertów Ginekologii Onkologicznej, Ekspert z ramienia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zespołu eksperckiego do oceny programu polityki zdrowotnej „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców województwa śląskiego na lata 2023-2026

Zainteresowania: podróże, kuchnie świata, książki filozoficzne