Specjalistka Chirurgii Onkologicznej w Katedrze Chirurgii Jamy Brzusznej Narodowego Instytutu Onkologicznego. LITWA
Brief info

Doświadczenie:
Clinical Fellowship of European Peritoneal Malignancy School, ESSO at Institute of
Rak Montpellier, Francja sierpień 2019- sierpień 2020.
 Stypendysta kliniczny ESCP/Coviden na oddziale chirurgii jelita grubego w Royal Marsden
 Stanowisko lekarza wizytującego w Międzynarodowym Centrum Onkologii MD Anderson, Madryt, Hiszpania
marzec 2010 r.
 Stanowisko lekarza wizytującego na oddziale chirurgii jelita grubego szpitala Western Pennsylvania,
Pittsburgh, USA, 2007.
 Stanowisko lekarza wizytującego w University College London Hospital, GB, 2006.
 Stanowisko lekarza wizytującego na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego w Chicago, USA.
lipiec 2004 r.
 Stanowisko lekarza wizytującego na oddziale jelita grubego Szpitala Uniwersyteckiego w Malmö, Szwecja i
Oddział Chirurgii Serca Szpitala Uniwersyteckiego w Lund, Szwecja. luty 2002.
NAGRODY
 Stypendium Coviden/ESCP, 2013.
 Nagroda za najlepszy plakat - Zespolenie okrężniczo-odbytnicze: wyniki czynnościowe i jakość życia.
Kongres Bienela Europejska Rada Koloproktologii. Praga, Republika Czeska. 2001
 Grant Litewskiej Fundacji Nauki. Oddział jelita grubego Szpitala Uniwersyteckiego w Malmö,
Szwecja i oddział kardiochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Lund w Szwecji. luty 2002.
 Nagroda stypendialna ESSO Training Fellowship. Instytucja goszcząca: University College London Hospital,
Wielka Brytania, 2006.