adiunkt Kliniki Onkologii Ginekologicznej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Specjalista ginekologii onkologicznej. Starszy asystent Oddziału Ginekologii Onkologicznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu.
Brief info

Doświadczenie: specjalista ginekologii onkologicznej pracujący od 2009 roku w Dolnośląskim
Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, liczne kursy i staże zagraniczne w renomowanych ośrodkach zagranicznych.

Osiągnięcia: Autor i współautor licznych prac międzynarodowych.

Kierownik oraz współbadacz licznych projektów naukowych krajowych i zagranicznych. Autor i współautor prac naukowych. Promotor prac doktorskich.
Zainteresowania: koncepcja węzła wartownika w nowotworach ginekologicznych, chirurgiczna cytoredukcja wielonarządowa w zaawansowanym raku jajnika, chirurgia małoinwazyjna w nowotworach ginekologicznych, anatomia chirurgiczna dla ginekologa-onkologa